Investice do mediální reklamy se ve srovnání s prvním pololetím 2016 zvýšily o 12 procent. Největším problémem je nedostatečná nabídka kvalitních profesionálů na trhu. Tlak na cenu práce pak zvyšuje cenu služeb. Oba parametry se podle výzkumů Asociace komunikačních agentur meziročně zvedly o 20 procent.

Podle agentury Nielsen Admosphere do reklamy v prvním pololetí 2017 nejvíce investovaly v ceníkových cenách společnosti nabízející spotřební rychloobrátkové zboží.

reklama

Unilever utratil přes 600 milionů korun a přes půl miliardy se dostaly také Alza, Procter & Gamble, Lidl, Reckitt Benckiser a Mountfield. Těsně pod touto hranicí skončila Škoda Auto. Deset největších zadavatelů přitom reprezentuje zhruba 14 procent celkových mediálních výdajů za sledované období. Ty činily celkem 38 miliard korun oproti 34 miliardám loňského prvního pololetí.

Drtivou většinu ovšem činí výdaje na televizní reklamu: skoro 23 miliard. Také meziroční růst jde především na vrub investic do televize: rostly o 3 miliardy. Nejúspěšnější mediální skupinou byla podle výzkumu FTV Prima.

Výdaje do reklamy jsou zřejmým indikátorem ekonomického růstu. A růst reklamních výdajů je důležitý i proto, že podle studie Deloitte z loňského roku se každé euro vložené do reklamy na trhu EU zhodnotí sedmkrát.

Nemediální výdaje poprvé

Poprvé zkoumala Asociace komunikačních agentur (ve spolupráci se společností Nielsen Admosphere) také výdaje na nemediální reklamu a komunikaci. Studie odhaduje obrat v této oblasti na více než 50 miliard korun ročně. Sem patří investice do nemediální digitální komunikace, aktivačních kampaní, sponzorství, eventů, trade marketingu, direct marketingu a dalších BTL aktivit.

Ceny reklamních agentur rostou

Výzkum potvrdil, že poptávka po službách společně s rostoucí cenou práce ženou nahoru hodinové sazby reklamních agentur. I když forma odměňování podle hodinových sazeb není jedinou možností platby za služby reklamních agentur, jde o jediný srovnatelný parametr.

Sazby seniorních odborníků (kreativních ředitelů, strategických plánovačů, odborníků v on-line a na sociální média) rostou nejrychleji. V průměru došlo k meziročnímu zvýšení o 20 procent. Reklama tak dohání několikaleté zpoždění v růstu cen v ostatních odvětvích hospodářství.

Omezený trh práce tlačí na mzdy

Výzkum mezi členy Asociace komunikačních agentur prokázal růst nákladů na zaměstnávání odborníků. Také ten v průměru činí 20 procent. Rozdíly jsou samozřejmě v jednotlivých profesích. Největší poptávka – a největší tlak na mzdy - je v expertních a seniorních pozicích.

Nedostatek seniorních odborníků tak vede některé agentury k přijímání cizinců.

Asociace uskutečnila výzkum vnímání reklamy jako atraktivního oboru pro mladé lidi (18-30 let). Ten odhalil, že nejatraktivnější jsou pro mladé lidi možnosti, které v komunikaci poskytují nové technologie. I když dotazovaní pokládají práci v reklamě za zajímavou, přeci jen je pro většinu z nich věcí druhé volby.

Uvolnění kurzu koruny

Ukončení intervencí České národní banky nemělo na obor významný vliv. Většina obchodu se odehrává v hranicích České republiky v korunách. Posilování koruny může napomoci případnému náboru odborníků ze zahraničí.

Standardy pro výběrová řízení

Vytváření standardů trhu a kultivace vztahů s klienty se stala klíčovou nejen pro asociaci, ale pro celou branži. Na tuzemském trhu chybí stále organizace hájící zájmy zadavatelů.

Tuto atypickou situaci řeší asociace vydáváním metodik. Na jaře připravila ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj Metodiku zadávání veřejných zakázek podle novely zákona o zadávání veřejných zakázek, na kterou navázaly odborné semináře pro státní a veřejnou správu.

Ve vztahu ke komerčním klientům asociace připravila rozšířenou verzi metodiky Férový tendr. Ukazuje, jak úspěšně a efektivně projít výběrovým řízením – jak vybrat nejlepší práci za nejlepší cenu. K Férovému tendru už se hlásí někteří velcí zadavatelé.

Přesto se stále objevují neprofesionálně zadaná výběrová řízení, která zavdávají důvod ke spekulacím a pochybám. Ochota kvalifikovaných dodavatelů účastnit se takových tendrů výrazně klesá. Asociace zadavatele na vady v zadávací dokumentaci upozorňuje.