Výrobce pramenitých vod Toma, který spadá do skupiny PepsiCo, podporuje obnovu přírodních studánek v Česku. Komunikační kampaň má být dlouhodobá.

Na projektu spolupracuje firma s experty z Českého svazu ochránců přírody. S těmi vytipovává studánky vhodné k renovaci. Pro vybrané studánky pak hlasuje veřejnost na stránkách projektu, kde volí, které ze studánek se dostane odborné rekonstrukce.

Kdo se u dané studánky vyfotí a fotografii přiloží ke svému hlasu, bude zařazen i do losování o věcné ceny.

reklama

Pilířem projektu tak jsou webové stránky, nicméně Toma podporuje projekt i prostřednictvím TV spotu a on-line reklamy. Mediálním partnerem projektu je vydavatelství Vltava Labe Media.


Toma Natura staví hlavně na propagaci své čistoty. „Dlouhodobě o ní hovoříme jako o 'živé' vodě. A protože živá voda život dává, přišla nám zcela přirozená myšlenka, že na oplátku budeme vracet život vodě tam, kde to sama potřebuje. Studánky jsou vlastně takovými malými sourozenci našeho pramene,“ vysvětluje Michal Vávřil, brand manažer značky Toma (na fotografii vlevo).