Oborová zdravotní pojišovna (OZP) vypsala tendr na marketingovou komunikaci. Předpokládaná cena zakázky je 65 milionů korun.

Výherci výběrového řízení budou pro pojišovnu zajišovat mezi lety 2017-2019 veškeré služby spojené s marketingem.

Má jít hlavně o nákup médií a inzertního prostoru, ale i o zajištění kreativy, grafiky, produkce reklamních předmětů, tisku klientských a propagačních materiálů, PR a analytické činnosti (monitoring, post buy a mediální analýzy apod.).

reklama

Uzávěrka pro doručení nabídek je 25. července 2017. Jednou z podmínek pro účast v řízení je ze strany dodavatele celkový obrat v minimální výši 15 milionů korun za poslední tři předcházející účetní období.