Vysoké učení technické v Brně se svou kampaní Sem patřím zvítězilo v soutěži mezinárodní vysokoškolské marketingové konference EUPRIO. Za projekt, kterým univerzita chtěla přilákat ženy do technických oborů, si odnesla první místo v soutěži EUPRIO Award 2017.

Multikanálová kampaň zahrnovala webovou stránku Technickyvzato.cz a šest virálních videí. Právě tyto platformy využila k podání přihlášky polovina z celkových 14 tisíc zájemců o studium na VUT. Kolik z toho bylo žen, ovšem univerzita ve své soutěžní přihlášce neuvedla.

„Oceňujeme především kreativitu, odvahu a společenskou odpovědnost kampaně, protože toto téma se týká nejedné evropské technické univerzity,“ uvedl předseda mezinárodní poroty Martin Herrema z britské University of Kent.

„Po prezentaci nás oslovili zástupci ostatních technických škol s tím, že řeší úplně stejný problém, ale zatím nevěděli, jak téma uchopit tak, aby se nedostatek žen v technice jen neproblematizoval a kampaň zaujala cílovou skupinu,“ řekla k tomu spoluautorka kampaně Pavla Ondrušková z oddělení marketingu a vnějších vztahů VUT.

reklama
VUT: Sem patřím

Na druhém místě se v soutěži umístila kampaň Spolkové vysoké technické školy ve švýcarském Curychu, třetí byl projekt univerzity v polské Lodži.  

Konferenci EUPRIO – což je zkratka ze slov European Universities Public Relations and Information Officers – pořádá už téměř tři desetiletí pokaždé v jiném evropském městě stejnojmenné sdružení, jehož cílem je podpora rozvoje systému vysokého školství. Celkem má tato organizace kolem 650 členů z 25 evropských států. Letošní ročník akce hostil německý Mannheim.