Více než polovině internetové populace (53 %) v Čechách a na Moravě vadí používání cizích slov v reklamách, pro která existuje český ekvivalent. Každého pátého člověka přitom nějaký takový výraz nebo slogan přímo odpuzuje. Vyplývá to z výzkumu, který pro Asociaci komunikačních agentur (AKA) zpracovala agentura Nielsen Admosphere.

Marketing a reklama zaplavují češtinu cizojazyčnými pojmy a výrazy. Často je to proto, že reklamní sdělení mají působit světově. Jak ukazují data z průzkumu, neplatí to ovšem na každého.

reklama

Odpor k cizím slovům a frázím s věkem stoupá. Úplně nejvíc pak vadí lidem starším 55 let. Mezi slovy a slovními spojeními, na které si respondenti nejčastěji vzpomněli, že je vysloveně odpuzují, jsou výrazy „lajkovat“ a „čekovat“. Lidé také zmiňují slogan automobilky Škoda Auto „Simply clever“ a často odsuzují anglicismy jako celek.

Autoři internetového průzkumu rovněž zjišovali názor respondentů na neformální tón a tykání v reklamách. V tomto ohledu se účastníci výzkumu jevili tolerantnější, odpověď “spíše nevadí” a “nevadí” zvolila nadpoloviční většina z nich (51 %), zhruba každý čtvrtý pak zastával neutrální postoj. Nejmenší toleranci vůči tykání mají Jihočeši, v tomto regionu vadí 34 procentům respondentů.

Dvě třetiny lidí souhlasí s tím, že reklamní textařina je profese s vysokými nároky na odbornost a precizní znalost jazyka.

Průzkum proběhl pomocí internetového sběru mezi 513 respondenty Českého národního panelu staršími 15 let.