Hravá typografie, uměřenost a čistota grafického výrazu jsou hlavními prvky nového vizuálního stylu, který dnes představila pražská Akademie múzických umění (AMU). Změna přichází po více než deseti letech. 

AMU není jen vzdělávací institucí, provozuje dvě divadla, má koncertní činnost, dvě nakladatelství, zvukové studio či filmovou laboratoř. „Nový vizuální styl Martina Strnada a Filipa Heyduka umožňuje promyšlené propojení těchto identit do jednoho celku, který svým částem nabízí výraznou autonomii a zároveň posiluje značku AMU,“ řekl rektor AMU Jan Hančil.

reklama

Heyduk se Strnadem vzali za základ loga písmena A a MU, které kombinují a doplňují s dalšími literami popisujícími vždy danou fakultu nebo divadlo, nakladatelství či další aktivity školy. V létě přejde AMU také na nové webové stránky, stejně jako logo budou od studia Heyduk, Musil & Strnad.

„Značku AMU nechápeme jako něco fixního, ale jako neustále se proměňující a přeskupující prvek. Nemusí mít pevnou podobu – může se natočit, přetvořit, doplnit, rozvinout, zvětšit nebo zmenšit, může se zjednodušit nebo naopak zaplnit,“ uvedli autoři vizuálního stylu.

Divadelní fakulta má svou tradiční barevnost – oranžovou. Filmová a televizní fakulta je charakterizována červenou barvou. Hudební a taneční fakulta má jasně modrou barvu.