Kampaň, která nese název "Místa, na která pomáháme zapomenout", upozorňuje na problematiku obětí trestných činů a informuje o službách a pomoci Bílého kruhu bezpečí. 

"Chtěli jsme, aby kampaň propojila tři témata – 25 let existence Bílého kruhu bezpečí, aktuální problematiku trestných činů, se kterými lidé nejčastěji přicházejí do našich poraden, a kontakt na naši Linku pomoci obětem. Usilovali jsme o zachycení traumat, která mají oběti trestných činů spo-jena s místem, kde jim jiný člověk ublížil. Každá obě trestného činu by měla vědět, že se na nás může kdykoliv obrátit," říká prezidentka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová.

reklama

S konceptem přišla agentura Luftballon. "Místa trestných činů jsou neuvěřitelně obyčejná. Fotograf Jiří Turek jim vdechl zadumanou a smutnou atmosféru, abychom vyjádřili, jak taková místa vidí samy oběti trestných činů," říká Ondřej Souček z Luftballonu s tím, že koncept má jasný insight, kterému rozumí každý.

V kampani se budou komunikovat čtyři témata: bagatelní kriminalita, domácí násilí, stalk-ing a znásilnění. Vizuály budou k vidění během celého roku 2016 v Praze a Brně a dalších městech ČR na citylightech, na outdoorových nosičích ve vlacích a na nádražích i v printu.