Kromě ceny pro evropskou firmu roku v oblasti ochranných známek byla společnost letos nominována na tři další ocenění, a to evropská firma roku v oblasti patentů, evropská firma roku v oblasti autorských práv a evropská firma roku v oblasti sporů souvisejících s patentovým právem.

"Jsme velmi hrdí, že jsme získali toto ocenění, které je v našem odvětví mimořádně uznávané. Jelikož je MIP známá důkladným výzkumem trhu, je pro nás čest, že jsme vnímáni jako lídr na mezinárodním trhu," říká Karin Pomaizlová, partnerka týmu pro duševní vlastnictví pražské pobočky Taylor Wessing.

reklama

MIP Global Awards, které se letos konaly už pojedenácté, jsou výsledkem pětiměsíčního celosvětového výzkumu v oblasti duševního vlastnictví. Ten probíhá na základě průzkumů trhu, poskytnuté zpětné vazby od klientů a podrobných rozhovorů.