Uživatelé navštěvovali z tabletů především kategorie Domovské stránky portálů (910 tisíc RU), Databáze a katalogy (794 tisíc) a Zpravodajství (750 tisíc).

reklama

Návštěvnost z PC

Webové stránky měřené výzkumem navštívilo v únoru téměř 6,77 milionu českých uživatelů, kteří na nich provedli necelých 6 miliard zobrazení stránek. Denní návštěvnost z klasických počítačů dosáhla 3,4 milionu uživatelů, kteří strávili na stránkách průměrně hodinu a dvacet minut. Mezi nejnavštěvovanější kategorie patřily, stejně jako v případě tabletů, Domovské stránky portálů (6,04 milionu RU), Databáze a katalogy (4,9 milionu) a Zpravodajství (4,6 milionu).

Návštěvnost z mobilních telefonů

Mobilní telefony použilo k návštěvě webových stránek 3,13 milionu českých uživatelů a počet zobrazení stránek dosáhl 1,26 miliardy. Denně navštěvovalo webové stránky 1,4 milionu RU, kteří na nich strávili v průměru 35 minut. Nejnavštěvovanějšími kategoriemi byly v únoru Domovské stránky portálů (1,8 milionu RU), Bulvární magazíny (1,7 milionu) a Databáze a katalogy (1,6 milionu).

Streamovaný obsah

Multimediální obsah sledovalo na klasických PC 3,7 milionu uživatelů, na mobilních telefonech 829 tisíc uživatelů a na tabletech 526 tisíc uživatelů. Nárůst návštěvnosti byl zaznamenán především v případě tabletů, a to o 3 %. Streamovaný obsah navštěvují v ČR především muži (53 %) a uživatelé ve věku 35-44 let (23 %). Průměrná doba trvání přehrávání online videí byla nejdelší na PC (14 minut), následovaná tablety (10 minut) a mobilními (7 minut).