Veřejnoprávní rozhlas porušil ve webovém speciálu o migrantech svůj vlastní kodex. Shodla se na tom Rada Českého rozhlasu, která dala za pravdu posluchačské stížnosti na internetový graf zachycující nelegální migraci v uplynulých letech.

Problém konkrétně nastal se stránkou „Nelegální migranti. Už jsou tady?“, na které rozhlas ukazuje počet nelegálních migrantů zadržených od roku 2004. Jenže od chvíle, kdy se Česká republika na přelomu let 2007 a 2008 stala součástí Schengenského prostoru, se radikálně změnila také definice nelegální migrace.

reklama

Český statistický úřad proto například upozorňuje, že statistiky za rok 2008 nejsou srovnatelné s předchozími lety a počítání nelegálních migrantů v tomto roce de facto začalo „od nuly“.

Datoví novináři Českého rozhlasu však do speciálu použili údaje ministerstva vnitra, do jehož kompetence migrace spadá. Tabulková data zveřejněná na webu vnitra ukazují souvislou časovou řadu už od roku 2003. „Z toho usuzujeme, že se jedná o srovnatelná čísla, jinak by je Ministerstvo vnitra ČR sotva publikovalo v jedné tabulce bez jakékoli metodologické či interpretační poznámky,“ obhajuje se rozhlas ve svém vyjádření k posluchačské stížnosti.

Rozhlas trvá na tom, že novináři nijak nepochybili, protože použili informace z oficiálního zdroje. Kodex Českého rozhlasu jim v takovém případě dovoluje použít jeden zdroj, pokud z okolností není zřejmé, že jsou údaje nepravdivé.

Podle rozhlasové rady ale takové vysvětlení není dostatečné. „Svědčí o tom, že se jedná o hlubší problém, a sice editorských a dalších kontrolních mechanismů v Českém rozhlase,“ namítá předseda Rady ČRo Petr Šafařík. „Ani článek kodexu zmiňující možnost vycházet za určitých podmínek z jednoho oficiálního zdroje informací totiž nezbavuje novináře Českého rozhlasu povinnosti počínat si ‒ i při prezentaci tzv. tvrdých dat ‒ na úrovni adekvátních analytických a interpretačních znalostí a dovedností,“ dodává stanovisko podepsané předsedou rady.

Rada souběžně novinářům vyčetla, že interaktivní grafika nemá datum ani autora. Pochybuje také o grafickém srovnávání počtu nelegálních migrantů se statistikami jiných trestných činů. „Ona grafika tedy není jen jakýsi čistě informační text, (…) ale je textem se silnou přesvědčovací funkcí. Vyjádření Českého rozhlasu tak evidentní fakt nejenže nijak nezohledňuje, ale dokonce jako by se ho snažilo zakrýt,“ argumentuje ve stanovisku předseda Rady ČRo Šafařík.

Podle rozhlasové rady nejde kvůli změně metodiky vzájemně srovnávat hypotetický výpočet nelegálních migrantů v roce 2015 s údaji za rok 2007, kdy se do statistiky započítávalo více kategorií. „Pokud by autoři infografiky pro své srovnání roku 2015 zvolili jakýkoliv rok následující po roce 2008, vyšel by jim u všech těch let počet nižší než za rok 2015. Expresivně vyjádřené Ne (vůči obavám z nárůstu počtu nelegálních migrantů) by pak působilo jinak než při metodicky krajně pochybné volbě roku 2007,“ podotýká rada.

Radní se proto shodli, že Český rozhlas porušil uprchlickou infografikou svůj vlastní kodex. Odpověď na posluchačskou stížnost schválili na svém středečním zasedání. Zároveň upozornili, že ani v době, kdy ji připravovali, rozhlas údaje na stránce neopravil.

Kodex Českého rozhlasu patří mezi základní dokumenty veřejnoprávního vysílání. Jeho dodržování je podmínkou pracovních a autorských smluv v rozhlase. Má také podstatný dopad na odměny generálního ředitele, který je vůči radě za činnost rozhlasu odpovědný. Například u nového generálního ředitele Reného Zavorala tvoří podmínka dodržování kodexu 40 procent jeho pololetních odměn.

Co říká Kodex Českého rozhlasu

6.8 Zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených údajích. Český rozhlas je při získávání a zpracovávání informací plně povinen zjistit a posluchačům zprostředkovat věcně správný obraz skutečnosti. V případech, kdy to není beze zbytku uskutečnitelné pro nemožnost opatřit si všechny informace, musí postupovat tak, aby se pravdě maximálně přiblížil. Zamlčení důležité informace nebo potlačení jejího podstatného aspektu je vždy hrubým porušením této povinnosti.

6.9 Český rozhlas smí odvysílat zprávu ověřenou alespoň ze dvou důvěryhodných a na sobě vzájemně nezávislých zdrojů, pouze v případě informací, které oficiálně zpřístupnily veřejné úřady a instituce, postačí jeden oficiální zdroj, není-li z okolností zřejmé, že jde o nepravdivé nebo nepřesné údaje. (...)

Nenechte si ujít novinky z marketingu, reklamy a médií

Marketing & Media na sítích: