Podle Evropské komise téměř polovina (47 %) evropské populace nemá dostatečné digitální dovednosti. Přitom právě na úroveň těchto znalostí bude v blízké budoucnosti kladen důraz až na 90 % pracovních pozic. Evropská komise také uvedla, že kvůli těmto mezerám v digitální gramotnosti uchazečů bude do roku 2020 až 900 000 neobsazených pracovních míst.

Internet nabízí každému příležitost podnikat s globálním dosahem, propojit se s novými zákazníky nebo sdílet vlastní tvorbu. Z tohoto důvodu si v roce 2015 Google stanovil neskromný cíl digitálně vzdělat jeden milion Evropanů. "Pokud hovoříme o digitálních dovednostech, nemáme na mysli pouze specifické obory jako programování, kódování a softwarový vývoj. Základní digitální gramotnost dnes rozhoduje o rozvoji byznysu nadnárodních společností i drobných podnikatelů," říká Matt Brittin, prezident společnosti Google pro region EMEA

reklama

Do této iniciativy se letos zapojí i Česko, navíc s vlastním lokálním vzdělávacím programem pod názvem "Pomáháme Česku růst". V rámci programu se zaměří na české studenty, podnikatele, malé a střední firmy, exportéry, ale také ty, kteří chtějí dál rozvíjet vlastní kariéru. 

"Přestože je Česko malá země, patří mezi nejinovativnější internetové trhy a poptávka po digitální gramotnosti zde dramaticky roste. Digitální dovednosti jsou totiž stále zásadnější pro udržení konkurenceschopnosti, a jste podnikatel, zaměstnanec nebo student. Věřím, že investice do digitální gramotnosti podpoří prosperitu českých firem doma i v zahraničí," říká Taána le Moigne, ředitelka českého Googlu.

Prvním krokem programu je zpřístupnění bezplatné online vzdělávací platformy pod názvem "Digitální garáž" i pro české zájemce. Platforma obsahuje snadno pochopitelná edukační videa a kvízy. Obsah kurzu si navíc zájemci mohou přizpůsobit podle vlastních potřeb. V průběhu následujících měsíců se platforma bude vyvíjet a obohacovat o nový lokální obsah. "Název platformy souvisí s tím, že spousta úspěšných firem kdysi začínala v garáži. Budeme rádi, když ta naše Digitální garហpomůže českým firmám a podnikatelům začít novou etapu v jejich byznysu a dosáhnout většího úspěchu, než zatím možná předpokládali," říká Michal Zachar, marketingový manažer Googlu pro Česko a Slovensko.

Digitální garហbyla vytvořená ve spolupráci s digitálními experty, odborníky na vzdělávání, psaní i uživatelské prostředí a je navržená tak, aby nevyžadovala žádnou technickou zdatnost uživatele. Nabízí celkem 89 lekcí rozdělených do 23 témat. Výuka začíná představením příležitosti na internetu a postupně uživatele seznamuje s konkrétními nástroji, které uživateli mohou pomoci uspět na internetu. Konkrétně se kurzy dotýkají e-mailového marketingu, reklamy ve vyhledávání, analýzy dat, využití mobilních webů a aplikací nebo posilování byznysu pomocí sociálních médií. Každá lekce má dvě části – několikaminutové výkladové video dostupné i ve formě přepisu a přímo navazující kvíz, který ověří vaše nově nabyté vědomosti. Na úspěšné absolventy Digitální garáže pak čeká všeobecně uznávaný certifikát o znalostech online marketingu.

Kurz se vyhýbá nesrozumitelnému technickému žargonu a jednotlivé problémy vysvětluje na situacích ze života. Jednotlivé kurzy totiž vycházejí ze zkušeností majitelů malých firem. Obsah pokrývá i služby a nástroje mimo platformy Googlu, jakými jsou např. Seznam, Facebook nebo Twitter. Celý program je k dispozici zcela zdarma. 

Nenechte si ujít novinky z marketingu, reklamy a médií

Marketing & Media na sítích: