Podle průzkumu mezi stovkou respektovaných HR odborníků, na kterém spolupracovaly společnosti Vilímková Dudák & Partners a Mazars, aktivně využívá marketingových kampaní k oslovení vhodných uchazečů jen necelá polovina dotázaných. "Z našeho průzkumu vyplývá, že jen 48 % personalistů využívá marketingové postupy jako nástroje pro získání zaměstnanců. Přitom dobře cílená náborová kampaň může pomoci ve zviditelnění firmy na trhu, ale také ke zvýšení povědomí o firmě jako o potenciálním zaměstnavateli," říká Ivana Folwarczná Martínková ze společnosti Vilímková Dudák & Partners.

"Za velmi důležité považuji vtáhnout do přípravy náborové kampaně zaměstnance firmy a dostatečně o jejím průběhu a výsledku stávající zaměstnance informovat. Ze zkušenosti víme, že atmosféru ve firmě častokrát narušuje právě špatná komunikace směrem dovnitř," doplňuje Jana Boštíková, vedoucí oddělení HR & Payroll Services Mazars.

reklama

Personalisté spoléhají na inzertní servery
Většina personalistů považuje za efektivní komunikační kanál specializované internetové servery (77 %) a doporučení stávajících zaměstnanců (75 %). Vychází přitom ze svých zkušeností a ověřených postupů. Více jak polovina z nich (54 %) se při výběru vhodných kandidátů obrací do vlastních zdrojů (interní recruitment). Na aktivní vyhledávání nových kandidátů, např. přes sociální sítě, sází 40 % dotázaných odborníků. V přibližně jedné třetině případů spolupracují personalisté se školami (34 %), využívají agentury specializující se na přímé vyhledávání manažerů a specialistů, tzv. "headhunters" (33 %), případně spoléhají na to, že si je kandidáti vyhledají sami (36 %). Pětina HR odborníků spoléhá na inzerci v médiích a 15 % využívá k oslovení zaměstnanců pracovní veletrhy. Nejméně využívají personalisté k náboru uchazečů úřady práce a personální agentury (1 %).

graf personalisti

Polovina firem investuje do propagace v oblasti náboru méně než 8 500 Kč měsíčně
Do propagace v oblasti náboru nových kolegů investuje více jak polovina společností (58 %) sumu do 100 tisíc korun ročně. Přibližně třetina společností podporuje budování své značky dobrého zaměstnavatele částkou mezi 100 a 250 tisíci ročně a pouhých 13 % dává do propagace více jak 250 tisíc za rok. "Již v tuto chvíli mají personální manažeři problém s obsazováním volných pozic, zejména v oblasti technických profesí. V konkurenčním boji o vhodné kandidáty je budování povědomí o firmě více než žádoucí. Navíc tím, že o sobě dáváme vědět, apelujeme již na školáky, studenty a hlavně jejich rodiče, kteří mohou ovlivnit výběr studijních oborů," vysvětluje Ivana Folwarczná Martínková ze společnosti Vilímková Dudák & Partners.

"Tento výsledek je překvapivý vzhledem k faktu, že třetina sledovaných firem jsou velké společnosti s více jak pěti set zaměstnanci. Stále je patrný trend, že i velké společnosti nejsou zatím příliš ochotny investovat do HR marketingu vyšší částky odpovídající jejich velikosti. Z našeho pohledu je to škoda, protože špatně provedený nábor často pro firmy znamená dodatečné náklady, které mnohdy převýší původní investici do správně nastaveného marketingového mixu," uzavírá Jana Boštíková z Mazars.