Nejsou to první snahy ČT se z registru vymanit, první pokusy činila už v připomínkovém řízení k dopadové studii zákona. Vstoupila do něj s tvrzením, že kvůli zveřejňování smluv bude muset zřídit 23 nových pracovních míst. Zvláštní: města a obce, které smlouvy už zveřejňují, shodně uvádějí čas 5-15 minut na zveřejnění. Navíc si pochvalují, že díky snazšímu dohledávání smluv čas mnohdy šetří. Nadsazená čísla mohla už tehdy vést k vyřazení ČT ze zákona. I nynější argumenty jsou, mírně řečeno, zavádějící:

reklama

"ČT bude mít potíže se smlouvami v případě mimořádných událostí v zahraničí!": Okamžité nasmlouvání přenosových tras pro přenos živého dění ze zahraničí je i s registrem možné. Vztahuje se na ně výjimka pro smlouvy, jejichž plnění se provádí převážně mimo území ČR.

"Na zveřejnění v registru budeme muset čekat!": Zveřejnění smlouvy bude automatizované a objeví se v registru během několika minut.

"Smlouvy nestihneme zveřejnit, a budou tak neplatné!": Smlouvy jsou platné jako dosud hned po uzavření, na zveřejnění v registru je vázána pouze jejich účinnost.

"Nebude biatlon! Prodejci převzatých programů nebudou souhlasit s odtajněním cen!": Už předtím bylo možné tyto ceny zjistit na základě žádosti o informace, registr nijak nerozšiřuje množství informací, ke kterým se veřejnost může dostat. Navíc nejsme první země se zákonem o registru smluv. Rozhlas a televízia Slovenska smlouvy dlouhodobě zveřejňují bez potíží. Trvá jen několik desítek vteřin, než se ve slovenské databázi "proklikáte" například ke smlouvě s Marketing SZL'H na částku 420 000 eur za televizní a rozhlasová vysílací práva k hokejovým utkáním. Je zveřejněna bez jediného začerněného místa.

Otázkou zůstává, čeho se Česká televize bojí ve skutečnosti. Dozvíme se to? Nebo se jí pod rouškou zavádějících argumentů podaří přece jen dojednat výjimku?

Adam Rut, manažer Otevřené společnosti