Soutěž pořádá Sekce časopisů Unie vydavatelů, aby jejím prostřednictvím posílila postavení časopisů na mediálním trhu a upozornila zadavatele reklamy, mediální agentury a další odbornou veřejnost na skutečnost, že se toto mediální odvětví i v dnešní digitální době neustále vyvíjí, a především proto, aby ocenila ty, kteří se na úspěchu jednotlivých titulů podílejí.

Pro 12. ročník prošly soutěžní kategorie i způsob hodnocení radikálními změnami. Nově již jednotlivé kategorie nevycházejí z nákladu ověřovaného ABC ČR jako v minulých letech, ale vycházejí z obsahového zaměření titulů. "Za nejdůležitější ale považujeme otevření soutěže všem titulům, které jsou registrovány v Databázi periodického tisku Ministerstva kultury ČR, vycházejí alespoň čtyřikrát v roce a lze je podle obsahu zařadit do některé ze soutěžních kategorií," sdělila Karolína Loskotová manažerka mediálních služeb z Unie vydavatelů s tím, že slavnostní vyhlášení výsledků soutěže je plánováno na 21. dubna 2016. 

reklama

V letošním ročníku prošel změnou také způsob hodnocení. Časopisy budou odbornou porotou hodnoceny podle sedmi kritérií, jako např. úspěšnost na mediálním trhu, naplnění potřeb inzerentů, grafického provedení, obsahové úrovně apod. Tento způsob hodnocení se bude týkat prvních devíti kategorií. Kategorie Objev roku a Obálka roku zůstávají oproti loňskému ročníku beze změn. Hodnocení bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole vybere 30členná porota složená z mediálních odborníků, zástupců zadavatelů inzerce, agentur a umělců 3–5 nejlepších titulů v každé kategorii, které postoupí do kola druhého. Zde bude další 15členná porota podobného složení vybírat dle výše uvedených kritérií vítěze jednotlivých kategorií. Z těch pak bude na základě výsledků druhého kola a dalších kritérií vyhlášen Časopis roku 2015. 

Kategorie soutěže pro ročník 2015:

 1. Sport a hobby 
 2. Bydlení a zahrada 
 3. Populární věda a technika 
 4. Životní styl 
 5. Ženský svět 
 6. Děti a mládež 
 7. Zpravodajství a ekonomika 
 8. Volný čas 
 9. Svět a společnost 
 10. Objev roku 
 11. Obálka roku