V důsledku tohoto spojení asociace POPAI CE rozšíří program sekce 3D reklamy o nové aktivity a projekty, které budou znamenat další členské benefity a budou přispívat k rozvoji a prosperitě oboru 3D reklamy především skrze výzkumné projekty, vzdělávání, medializaci a networking.

POPAI CE navazuje na dlouhodobou tradici soutěže Hvězda 3 D reklamy, přebírá organizaci této soutěže a je jejím vyhlašovatelem.

Do kontinuálního vzdělávacího programu POPAI CE budou zařazena další aktuální témata z oblasti 3D reklamy jako například představení novinek a trendů na trhu 3D reklamy, prezentace případových studií projektů a kampaní s využitím dárkových předmětů a další.

reklama

POPAI CE bude dále podporovat širší medializaci oboru 3D reklamy formou tiskových zpráv, prezentačních materiálů v elektronické i tištěné formě, k nimž bude patřit i katalog všech exponátů soutěže Hvězda 3D reklamy, který bude distribuován odborné veřejnosti při vyhlašování výsledků soutěže, na seminářích a dalších odborných akcích, v rámci elektronických newsletterů atd.

Trh 3D reklamy se rovněž stane součástí analýz a průzkumů POPAI CE. Například monitoring investic do in-store komunikace, který je dlouhodobým průzkumovým projektem POPAI, bude rozšířen o oblast dárkových předmětů pro podporu prodeje. Monitoring tedy bude sledovat investice do vývoje a produkce tradičních POP nástrojů, digitální komunikace a dárkových předmětů. Dalším projektem je průzkum mezi zadavateli, který bude analyzovat postoje zadavatelů reklamy k dárkovým a reklamním předmětům.