Mezi stěžejní projekty ArcelorMittalu patřily už tradičně zaměstnanecké granty, jimiž hu podporuje dobročinné aktivity neziskových organizací v Moravskoslezském kraji. Zaměstnanecký grant v roce 2015 získalo celkem 55 společensky prospěšných projektů a celková částka se vyšplhala na více než 750 tisíc korun. "Cítíme povinnost podporovat projekty v našem kraji. Pomoc dělíme mezi seniory, děti a znevýhodněné osoby, ale přispíváme také na projekty obcí, se kterými sousedíme, na vzdělávání, amatérský sport a kulturu. I nadále chceme být silným partnerem těchto aktivit," uvedla Monika Pěnčíková, vedoucí firemní odpovědnosti a sociálních služeb ArcelorMittal Ostrava.

reklama

Tradiční aktivitou, kterou ArcelorMittal podporuje, je Tanec pro život, kde návštěvníci festivalů Colours of Ostrava a Festivalu v ulicích „vytancovávají“ podporu pro neziskové projekty. "Vloni návštěvníci získali pro tři projekty celkem 400 tisíc korun. Od roku 2010, kdy jsme do našeho partnerství s festivalem Colours of Ostrava aktivitu Tanec pro život zařadili, činí celková podpora 2,6 milionu korun," dodává Pěnčíková. V oblasti kultury hu podporuje řadu dalších akcí i institucí jako Shakespearovské slavnosti Ostrava, Národní divadlo Moravskoslezské, Janáčkovu filharmonii Ostrava, multižánrové centrum Cooltour a další.

Významnou oblastí podpory je také vzdělávání. Ostravská hu každý rok uzavírá smlouvu s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu. Na aktivity v těchto oblastech získala univerzita v roce 2015 téměř 1,7 milionu korun. Podpora ale směřuje i na střední a základní školy. Vloni hu přijala 17 nadaných absolventů technických škol do speciálního ročního zácvikového programu, který jim umožňuje nastartovat v huti kariéru. Společnost podporuje i obce, které leží v její blízkosti. Pořídila venkovní fitness pro ZŠ, dětská hřiště nebo školní zahrady, firma přispívá i na ozdravné pobyty dětí.