Od ledna je možné pojištění internetových rizik sjednat pro jednotlivce za 900 Kč nebo pro celou rodinu za 1 188 Kč ročně. Pojišovna za klienty například vyřídí reklamaci zboží v e-shopech, zajistí ochranu platebních karet před zneužitím, odstranění poškozujících informací na sociálních sítích, bude bránit před kyberšikanou nebo ponese náklady na soudní řízení. Jako bonus pro své klienty poskytne službuv rozsahu čtyř 30minutových IT asistencí ročně.

V blízké budoucnosti hodlá ČSOB Pojišovna spojit nabídku pojištění internetových rizik s vybranými prodejci konkrétních produktů v segmentu IT či poskytovateli internetových služeb.

reklama

Zároveň oznámil management skupiny ČSOB další propojování produktů a služeb banky a pojišovny, což podpoří postupně probíhající rebranding všech poboček v republice, kde fungují oba subjekty společně. V současnosti zaměstnává ČSOB 90 pojišovacích poradců, do konce roku by jejich počet chtěla skupina navýšit o dalších sto.

Na návrhu nového loga ČSOB banka i pojišovna se podílelo studio Motor, rembradingovou kampaň stejně jako reklamu na nový produkt ČSOB pojišovny vytváří agentura DDB.