"Stejně jako v předchozích letech spolupracujeme na CSR projektech s mnoha neziskovými organizacemi. Již třetím rokem podporuje Citi Foundation společně s "Nadací Terezy Maxové dětem" matky a ženy žijící v azylových domech. Těší mne, že díky aktivní spolupráci na tomto prvním projektu svého druhu již můžeme vidět konkrétní lidské příběhy se šastným koncem,“ říká Michal Nebeský, generální ředitel Citi v České republice s tím, že zapomenuto nebylo ani na studenty středních škol, kteří se zapojili do projektů v oblasti rozvoje podnikání. "Mohli si tak vyzkoušet, jak funguje firma a podnikatelské prostředí v praxi, což může být jedna z variant pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce," doplňuje Nebeský.

Citibank se zaměřuje hlavně na oblast finančního vzdělávání sociálně slabých obyvatel a rozvoje podnikavosti mladých lidí, které podporuje prostřednictvím grantů udělovaných z firemní nadace Citi Foundation. Banka dlouhodobě spolupracuje v této oblasti s vybranými partnery z řad neziskových organizací a to s Nadací Terezy Maxové, s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a s Junior Achievement.

Kromě toho existuje v Citibank i zaměstnanecký charitativní fond, do kterého přispívají na základě dobrovolnosti sami zaměstnanci. Prostředky fondu poté banka znásobuje tou samou částkou. Výsledná částka je dvakrát ročně rozdělena mezi neziskové organizace působící v České republice, které splní formální náležitosti, zašlou žádost o příspěvek a jsou vybrány výborem složeným ze zaměstnanců Citibank. Od založení tohoto fondu roku 1996, bylo rozděleno více než 11 miliónů korun, v minulém roce bylo podpořeno 23 projektů částkou 760 000 korun. 

Zaměstnanci Citibank se také v průběhu celého roku věnují dobrovolnickým aktivitám. Vloni se tradičního dobrovolnického dne zúčastnilo více než 130 zaměstnanců a pomohlo v 20 neziskovým organizacím po celé republice.

reklama