Primárním cílem spolupráce bude dlouhodobé budování pozitivní image města Mariánské Lázně se zaměřením na zvýšení návštěvnosti tuzemské klientely. Agentura Accedo bude mít na starosti kompletní zajištění vztahů s médii a tvorbu a řízení mediální kampaně a dalších nástrojů PR realizovaných v rámci ČR, které budou propagovat atraktivitu destinace v oblasti cestovního ruchu a lázeňství a všeobecně podporovat a rozvíjet dobré jméno města.

"Věříme, že nám spolupráce s profesionální PR agenturou pomůže zvýšit povědomí o Mariánských Lázních a v dlouhodobějším horizontu i celoroční zájem českých návštěvníků všech věkových kategorií přijet k nám a zažít Mariánské Lázně," říká místostarosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík.

reklama

Mariánské Lázně patří mezi světově proslulá léčebná lázeňská střediska, které si za dobu své existence oblíbila řada významných osobností z oblasti politiky, vědy a umění jako J. W. Goethe, E. Destinová, anglický král Edward VII. a mnoho dalších. "Naším cílem bude komunikačně navázat na tuto slavnou historii a věhlas a primárně pomocí pozitivní mediální publicity dále budovat a posilovat povědomí o Mariánských Lázních jako atraktivní lázeňské a turistické destinaci vhodné pro všechny věkové kategorie návštěvníků a o jejich jedinečnosti mezi českými lázněmi," doplňuje Ondřej Hampl, Managing Partner Accedo Czech Republic Communications.