Soutěž na zpracování grafického manuálu města Uherské Hradiště byla vypsána na začátku července 2015, první anonymní kolo pak bylo ukončeno první týden v říjnu. Vítěz si odnesl finanční cenu ve výši 400 tisíc korun bez DPH. "Vzhledem k povaze předmětu byla hodnocena zejména výtvarná a užitková hodnota díla," píše se v tiskové zprávě městského úřadu Uherského Hradiště Aleš Holý z Útvaru městského architekta.

V řádném termínu prvního kola, bylo doručeno celkem 33 návrhů. Pracovní skupina složená ze zástupců města a nezávislých odborníků vyhodnotila doručené nabídky a odtajnila pouze autory tří vybraných návrhů, které bez udání pořadí postoupily do druhého kola. Mezi nimi byly Dynamo design z Prahy a Joker a Reklamní studo Shift z Uherského Hradiště. Vybraní uchazeči poté vypracovali vybrané kapitoly grafického manuálu a uvedli adekvátní referenční zakázky. C364e_APR Q76

reklama

Nejlepší dílo vytvořili Libor Jelínek a Jan Šlégr z Dynamo design. "Představili nejpropracovanější a nadčasové řešení vizuálního návrhu, které má současnou podobu a zároveň plně respektuje zadání soutěže," vysvětluje Holý.

Rada města Uherské Hradiště na svém jednání 15. prosince potvrdila výsledek soutěže a schválila uzavření smlouvy o dílo s vybranými autory. Vítěz soutěže zpracuje kompletní grafický manuál, který bude zahrnovat nejen redesign loga města, ale také drobné designové úpravy heraldického znaku a pak zejména podrobná pravidla používání, včetně definice hlavního a vedlejšího písma, definice barevnosti, černobílé a negativní modifikace obou symbolů, návrhy vzorů formulářů a dokumentů včetně vizitek, podoby razítek apod. Uherské Hradiště očekává, že do poloviny roku 2016 začne nový grafický manuál závazně platit.