Zpravodajský týdeník Téma vstupuje na trh s 66 tisíci čtenáři na vydání. Nová data ukazují, že oslovuje vzdělané, dobře situované publikum v širokém rozsahu 20–59 let s mírnou převahou žen.

Rodina DNES – páteční magazín MF DNES dosáhl 206 tisíc čtenářů, obvykle ve věku 30 a více let, s větším zastoupením městského obyvatelstva. Nadprůměrný podíl ve čtenářské obci mají lidé se středním a vysokoškolským vzděláním, ekonomicky aktivní.

"MAFRA nabízí široké portfolio inzertních produktů. Jsme schopni uspokojit požadavek klienta vyžadujícího silný zásah, ale i toho, který oslovuje úzce vymezené cílové skupiny. Vyslyšeli jsme požadavky obchodních klientů a naše reakce na ně se odrazila i v úvodních číslech nových titulů," říká Štěpán Košík, předseda představenstva mediální skupiny Mafra.

reklama

K celkové čtenosti tradičně významně přispívá deník Lidové noviny a týdeník 5plus2. Lidové noviny meziročně rostou o 4 % na 203 tisíce čtenářů na vydání, meziroční náklad deníku vzrostl o 2 %. Čtenost týdeníku zdarma 5plus2 od posledních dat roste o 2 % na 939 tisíc čtenářů na vydání. 5plus2 tak od svého vstupu do výzkumu Media projekt ve 2. pololetí 2014 neustále posiluje svou pozici nejčtenějšího týdeníku na trhu.