Ačkoli se očekávalo, že od ledna 2015 se televize Nova stane opět řádným členem Asociace televizních organizací (ATO), která zajišuje peoplemetrové měření realizované agenturou Mediaresearch, zatím k tomu nedošlo.

reklama

"Souhlas s opětovným řádným členstvím společnosti CET 21 v ATO vyslovila valná hromada již v červnu 2014. Zároveň byly stanoveny podmínky, které měla CET 21 splnit a předložit ATO potvrzení o jejich splnění, což se zatím nestalo. ATO je připravena po splnění podmínek CET 21 obratem přijmout, v některých oblastech už spolupracujeme," sdělila M&M jednatelka ATO Vlasta Roškotová.

Nova musí plnit podmínky

Názor televize Nova je ale jiný. "Od loňského roku nedošlo ke změně našeho statutu vůči ATO. Data nadále získáváme na základě dlouhodobé obchodní smlouvy. Do ATO chceme vstoupit pouze za podmínek, které pro nás budou akceptovatelné," uvedla stanovisko televize Nova její PR manažerka Anna Suchá.

Asociace přitom již v loňském roce upravila své stanovy a počítá v nich i s účastí TV Nova, zároveň však má i variantu bez její přítomnosti. "Stanovy ATO byly v loňském roce upraveny, hlasovací podíly jsou totožné s podíly finančními. Absolutní shoda všech členů nyní není nutná. Nové stanovy už počítají se členstvím CET 21. Všichni tzv. velcí hráči (ČT, Nova a Prima) mají mít stejný podíl ve výši 25 %, o zbytek se dělí AKA a ostatní členové (Atmedia a Óčko, pozn. red.)," sdělila Roškotová.

Hlavním problémem je audit

Podle informací M&M potvrzených z několika zdrojů je předmětem sporu asociace a Novy zveřejnění auditu projektu peoplemetrového měření, který si Nova nechala udělat v roce 2013. Tomu předcházel dobrovolný odchod Novy z ATO a příprava vlastního projektu měření TV sledovanosti s agenturou Nielsen. To vše ještě probíhalo za vedení Adriana Sarbua, po jeho odchodu byl projekt na konci roku 2013 zastaven.

Návrat Novy do struktur ATO tak byl podmíněn zpřístupněním výsledků tohoto auditu členům ATO, podle informací M&M se ale obě strany dohadují o podmínkách, za jakých by k tomu mělo dojít. Jednota hlavních televizních hráčů na trhu by však měla být prioritou, např. i kvůli zahájené přípravě projektu crossmediálního měření, které může na mediálním trhu rozdat karty úplně jinak, nežli je tomu doposud.

Televize Nova pod vedením Michaela del Nina a Christopha Mainusche projevila zájem vrátit se zpět do ATO, zatím k tomu však nedošlo.