Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) dnes na svém 17. zasedání rozhodla, že po dobu platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které zakazuje nabízet k prodeji a prodávat lihoviny s obsahem etanolu od 20%, není vysílání reklamy na lihoviny specifikované opatřením v souladu se zákonem o regulaci reklamy. Podle Rady je tak souběžně s dobou platností prohibice zakázána reklama na uvedené typy lihovin v televizi, rozhlase a prostřednictvím audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (na internetu).

reklama

Stanovisko RRTV: 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém 17. zasedání konaném dne 18. 9. 2012 vydala stanovisko podle § 5 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 14. 9. 2012, č.j. MZDR 32317/2012 (dále jen „Mimořádné opatření“): Mimořádné opatření provozovatelům potravinářských podniků včetně osob provozujících stravovací služby zakázalo nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě lihovin o obsahu ethanolu od 20 % objemových, včetně tuzemáku a konzumního lihu, a to až do odvolání tohoto mimořádného opatření. Z Mimořádného opatření, vydaného na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jednoznačně vyplývá zákaz prodeje v něm vymezených lihovin, je proto zřejmé, že jejich prodej je po dobu trvání Mimořádného opatření v rozporu s právními předpisy. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, zakazuje reklamu zboží, jehož prodej je v rozporu s právními předpisy. Na lihoviny specifikované v Mimořádném opatření se tedy právě proto, že Mimořádné opatření zakazuje jejich prodej, vztahuje zákaz reklamy podle §2, odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb. Reklamu na lihoviny specifikované v Mimořádném opatření nelze po dobu jeho trvání šířit v televizním a rozhlasovém vysílání a prostřednictvím audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.