Všechny přihlášené práce budou vizuálně představeny odborné veřejnosti na veletrhu Reklama-Polygraf 2012. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci doprovodného programu akce. Vítězné práce kromě ocenění budu dále prezentovány v odborných periodikách.

Soutěžící se přihlásí tak, že zašlou na adresu pořadatele, společnosti M.I.P. Group, do uzávěrky soutěže, která je stanovena na 3. 2. 2012, kvalitní barevné fotografie objektů nebo prací vyrobených nebo použitých v roce 2011 včetně podrobného popisu, ve kterém vysvětlí, v čem je práce tak jedinečná.

reklama

Veškeré informace o podmínkách soutěže včetně přihlášky naleznete na www.reklama-fair.cz/cz/souteze, případně na stránkách generálního partnera Sdružení dodavatelů pro signmaking ČR www.sign-sdruzeni.cz. Soutěž je otevřená výrobcům reklamy, reklamním agenturám i zadavatelům.