Čechy nejvíce obtěžuje reklama v televizi, videoreklama na internetu a vadí jim také reklamní maily. Naopak většina veřejnosti je tolerantní k reklamě v novinách a časopisech, stejně jako k billboardům a plakátům.

Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK, který má ČTK k dispozici.

Téměř 90 procent Čechů považuje reklamu za součást svobodné společnosti. Televizní reklama vadí 68 procentům lidí, internetová videoreklama pak 64 procentům.

"Důvodů může být celá řada. Za prvé reklama přerušuje děj. Za druhé se často stává, že reklamní bloky na jednotlivých televizních stanicích běží současně. U internetové a obzvláště pak u video reklamy může být problém v tom, že uživatel musí shlédnout alespoň část obchodního sdělení, jinak se k požadovanému obsahu nedostane," uvedla Jitka Zítková ze společnosti STEM/MARK.

reklama

Reklamní maily rovněž obtěžují 64 procent uživatelů. Reklama na internetu, tedy s výjimkou reklamních videí, vadí 54 procentům lidí. U dalších druhů reklamy už převládala odpověď "nevadí". Týká se to rozhlasové reklamy, letáků v poštovních schránkách, billboardů, plakátů a především reklamy v tištěných médiích. Ta nevadí 66 procentům Čechů.

Vnímání reklamy v tištěných médiích se mění v pozitivním smyslu, když 12 procent dotázaných uvedlo, že jim tento druh propagace vadí méně než v minulosti. Poměrně stabilní vnímání v čase zaznamenala také venkovní reklama.

Zhoršuje se naopak vztah k elektronicky šířené reklamě. Téměř polovině dotázaným v poslední době vadí televizní a internetová video reklama více než v minulosti. Odlišný názor mají asi čtyři procent lidí.

Průzkum se uskutečnil od 10. do 14. července a zúčastnilo se ho 512 lidí.