Vydavatelství Mladá fronta rozšiřuje portfolio svých časopisů o dětský měsíčník s názvem Puntík. Ten bude doplněn i o nové stejnojmenné webové stránky. Časopis má být zaměřen na děti od dvou let.

Za tvorbou časopisu stojí dlouholetá šéfredaktorka časopisu Sluníčko a autorka dětských knih Eva Bavorová.

„Na našem trhu chybí původní český časopis pro úplně nejmenší děti a jejich rodiče. Většina časopisů se soustřeďuje na těsně předškolní děti nebo na malé školáky. Naším cílem je oslovit ještě ty menší,“ říká šéfredaktorka časopisu. 

reklama

Časopis Puntík má být také pomocníkem rodičů nebo vychovatelů malých dětí. Má totiž nabízet aktivity, které pomáhají s rozvojem řeči a obohacováním slovní zásoby, s rozvíjením fantazie a podobně. K tomu budou sloužit převážně obrázkové příběhy s minimem textů a jednotlivými úkoly, které se k příběhům vztahují.

Papír, na kterém bude časopis vytištěn, umožní malování a stříhání kdekoliv v časopise, vystřihování z papíru tak není omezeno jen na kartonovou přílohu. Časopis vytváří tým autorů, ilustrátorů a pedagogů, kteří mají mnohaleté zkušenosti s tvorbou dětských časopisů a knih i se vzděláváním dětí. První číslo vyjde 30. června 2017.