Sdružení pro internetový rozvoj zveřejnilo výsledky internetové reklamy za loňský rok. Podle průzkumu inzertního výkonu od agentury Median dosáhl objem on-line inzerce skoro 20 miliard korun v ceníkových cenách. Oproti roku 2015 to znamená nárůst o 31 procent.

SPIR: Vývoj celkových výdajů do internetové inzerce 2008-2016 s predikcí 2017

Předpokládá se, že letos objem inzerce prolomí dvacetimiliardovou hranici a bude se pohybovat zhruba na úrovni 22,5 miliard korun. V celkových reklamních výdajích napříč mediatypy má on-line reklama více než pětinový podíl (21 %).

Podíl mediatypů na reklamních výdajích v roce 2016
reklama

„Česká republika se řadí mezi země, kde je internet druhým nejvýznamnějším mediatypem,“ uvedl předseda sdružení Ján Simkanič. Víc peněz než na internetu se protočí jen v televizi. Výdaje na tiskovou reklamu loni zaostaly za webem o 700 milionů korun.

Nejvýznamnější formou internetové reklamy jsou displayové formáty (bannery, obsahové sítě a RTB). Jejich výkon v ceníkových cenách představoval více než 14 miliard korun. Na druhém místě je reklama ve vyhledávání (4,66 miliard korun v reálných cenách). 900 milionů šlo do katalogů a řádkové inzerce.

Z displayových formátů je poprvé možné přesněji určit výkon videoreklamy, která představovala 2,75 miliardy korun. O miliardu méně prošlo mobilní reklamou. Objem nativní reklamy dosáhl 80 milionů korun.

Výkony jednotlivých forem internetové reklamy 

V tisících Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* (odhad)
Display ** 3 269 467 4 475 693 5 137 305 6 148 289 7 378 185 9 204 844 9 967 379 10 481 447 14 164 675 15 911 152
Search *** 1 026 786 1 141 194 1 593 704 1 871 320 2 871 428 2 901 804 3 360 886 3 656 319 4 663 124 5 579 895
Katalogy a řádková inzerce 748 027 786 111 985 445 919 806 901 784 1 200 788 1 256 196 906 356 899 652 926 736
SMS/MMS 114 027 99 537 93 264 107 870 135 947 113 935 120 771
Celkem bez SMS/MMS 5 044 280 6 402 998 7 716 454 8 900 469 11 151 399 13 307 435 14 584 460 15 044 122 19 727 451 22 417 783

* odhad
** do roku 2015 mix ceníkových a reálných cen, od roku 2016 ceníkové ceny
*** reálné ceny (net net)
ostatní v ceníkových cenách (gross)

Rozložení display reklamy podle formy nákupu

Poznámky k metodice

Výkony všech typů inzerce vznikly na základě deklarovaných výkonů jednotlivých poskytovatelů obsahu, agentur, přímých inzerentů, provozovatelů reklamních sítí a mobilních operátorů. Z oslovených významných internetových provozovatelů se aktivně zapojilo 21, jejichž média zasahují drtivou většinu českých internetových uživatelů.

U 4 provozovatelů bez dodaných výsledků byla použita data z výzkumu AdMonitoring. Částky za reklamní SMS a MMS zprávy poskytli všichni 3 oslovení mobilní operátoři.

Pro získání výkonů jednotlivých reklamních sítí byli osloveni 3 provozovatelé, 60 mediálních, digitálních a specializovaných agentur) a 182 přímých inzerentů. Aktivně se zapojil 1 provozovatel reklamní sítě (Sklik společnosti Seznam.cz), 23 agentur a 10 přímých inzerentů. K dopočtení celkové částky proinzerované v reklamních sítích se vychází z výkonu reklamní sítě Sklik a procentuálního rozdělení investic agentur a přímých inzerentů do reklamních sítí.

Rozdělení výkonu do reklamních sítí na reklamu ve vyhledávání (search) a na reklamu v obsahových sítích (kontext) vychází z deklarací agentur a přímých inzerentů. Nově byli osloveni i hlavní provozovatelé DSP systémů s cílem dopočítat celou RTB programatickou reklamu přes podíly jednotlivých DSP u agentur a přímých inzerentů.

Vzhledem k nízké účasti DSP provozovatelů nebyl dopočet možný, resp. byl zatížen velkou statistickou chybou. Velikost RTB reklamy byla určena součtem deklarovaných výkonů od agentur a přímých inzerentů.

Letos poprvé proběhla částečná korekce cen u forem internetové display reklamy, které jsou získávány v reálných (net net) cenách, a u kterých ceníkové ceny neexistují. Z důvodů lepší porovnatelnosti s objemem ostatní inzerce uváděné v ceníkových cenách a i s ostatními mediatypy, došlo u těchto programaticky obchodovaných forem inzerce (reklamní obsahové sítě a RTB způsob obchodování) k navýšení ceny o 15 %, což lze považovat za vyjádření základního zprostředkovatelského poplatku.

Rozdíl mezi ceníkovou a reálnou cenou může být větší, ale z důvodu chybějící opory ve výzkumu byla zvolena tato minimální hodnota. Ambicí pro další ročník průzkumu je tento cenový rozdíl přesněji kvantifikovat.

Z důvodu transparentnosti jsou objemy programaticky obchodovaných forem display reklamy uváděny i v reálných (net net) cenách. Reklama ve vyhledávání zůstává v reálných cenách, neřadíme ji pod display reklamu, proto dopočet zde není opodstatněný. U ostatních mediatypů jsou objemy inzerce udávány pouze v ceníkových cenách, odhady reálných cen nejsou k dispozici. Do celkových výkonů reklamy na internetu nebyly započítány SMS a MMS kampaně, které nelze považovat za druh internetové reklamy.