Existují různé pohledy a názory na to, co se pod pojmem "programmatic" skrývá a jaké disciplíny nákupu a realizace kampaní vlastně představuje. Rozšířené je zejména přesvědčení, že programatický nákup lze schovat pod zkratku RTB (real time bidding). Pod ní si většinou vybavíme prodej digitální reklamy v aukci, která probíhá v reálném čase. Tady je však nutné podotknout, že velká část programatického nákupu běží pod předem dohodnutými cenami a k žádné aukci (natož v reálném čase) v takových případech nedochází. Jiný pohled na programatický nákup uslyšíme od datových specialistů. Pro ně je programatický nákup reklamy především otázkou personalizovaného zobrazování konkrétnímu uživateli, přičemž tato personalizace probíhá na základě dat, která se nám podařilo o daném uživateli různými způsoby a z různých zdrojů získat. Finanční ředitel agentury i centrální nákup klienta mají nejraději definici, podle které je programmatic hlavně automatizací nákupního procesu. V jejich představách by automatizace měla vést k poklesu nákladů na lidi či k poklesu platby agentuře za její práci. Obzvláště poslední zmíněný pohled se hodně míjí s realitou. Ačkoliv programatický nákup využívá automatizovaných procesů a nástrojů, náklady na jeho provozování jsou oproti klasickému nákupu reklamy naopak vyšší. To je dáno nutností mít po ruce vysoce kvalifikované odborníky, kteří dokážou systémy správně nastavit a řídit.

reklama
Tento článek je pouze pro předplatitele.
Chcete ho dočíst?
Předplatit si