Popsání kauzality je těžké. Vědět s jistotou, že jedna určitá událost je skutečnou příčinou jiné, následné události, je svatým grálem výzkumu obecně. Bez ohledu na to, co je předmětem bádání. V případě reklamy a on-line marketingu spoléháme na měřicí nástroje, abychom se mohli rozhodnout, kam investovat inzertní rozpočet.

Bohužel, svět je daleko komplikovanější než dostupné nástroje. Lidé již nejsou svázáni s počítači - používají řadu zařízení, médií a platforem. Spotřebitelské chování se rapidně proměňuje, což činí měření a definování kauzality ještě náročnějšími.

reklama
Tento článek je pouze pro předplatitele.
Chcete ho dočíst?
Předplatit si