Spoléhat se na to, že hned první vytvořená verze grafické podoby mobilní aplikace, webu nebo třeba i reklamní inzerce bude ta ideální, nemusí vždycky přinést ovoce. Řada reklamních i digitálních agentur tak v současnosti využívá takzvané A/B testování.

Výstupem tohoto testování jsou statistická data o tom, jakým způsobem ovlivňuje třeba grafická nebo textová podoba chování zákazníka. Respondenti při výzkumu vybírají z několika verzí tu, která jim třeba víc vyhovuje. S využitím statistických dat tak je možné dojít k poměrně přesným závěrům o tom, která verze zkoumaných variant má větší vliv na cílovou skupinu.

reklama
Tento článek je pouze pro předplatitele.
Chcete ho dočíst?
Předplatit si