Firmy tak budou muset sestavovat pravidelnou zprávu o tom, jak jsou odpovědné, čímž se u nás dosáhne výraznějšího prosazování konceptu společenské odpovědnosti firem neboli CSR. V rámci nefinanční zprávy se bude muset podávat komplexní přehled o korporátních strategiích, výsledcích a rizicích v oblasti společenské, environmentální a ekonomické. Aby firmy splnily povinnost hodnocení svých dopadů i v rámci svých dodavatelských řetězců, budou tyto nefinanční informace požadovat i od svých dodavatelů a subdodavatelů.

reklama

CSR má tedy velký potenciál rozšířit se i do kruhů menších společností, které se o tyto aktivity doposud nezajímaly. Díky tomu se snad i kvalita sbíraných informací bude navyšovat. Očekáváme, že firmy budou chtít využít nových povinností a převést je na konkrétní finanční i nefinanční výhody. To znamená, že postupně přestanou vnímat CSR jen jako dobrovolnictví a charitativní akce, které pořádají jednou do roka, ale začnou ho cíleně uplatňovat jako cenný firemní systém, který přináší firmě řadu hmatatelných benefitů. Právě díky dobře nastavené strategii udržitelnosti mohou firmy dosahovat udržitelného růstu.

Nefinanční reporting je třeba využít jako nástroj pro integraci hodnot, zapojení zaměstnanců, zlepšení výkonu a strategického rozhodování a objevení nových příležitostí pro firemní dlouhodobý růst. Zatímco se tedy i v roce 2017 budeme s CSR v České republice pouze seznamovat, v mnoha zemích západní Evropy budou trendy postupovat již do konkrétních strategických aktivit. Příkladem je např. prohlubování spolupráce se zainteresovanými skupinami, sladění strategie udržitelnosti s Cíli udržitelného rozvoje OSN, konkrétnější zapojení investorů do udržitelných iniciativ firmy či snižování uhlíkové stopy jako odpověď na Pařížskou klimatickou dohodu. A kdy se tohle dostane do České republiky? My doufáme, že brzy. Pracujeme na tom!

Sandra Feltham, ředitelka Flagship CSR Consultancy