Zdejší PR agentury a asociace tomu moc nepomáhají, ba naopak. Podporují tvrzení, že společenská odpovědnost je jednorázová charitativní akce, ideálně v případě, kdy firma udělá něco špatně a potřebuje to chytře zamaskovat.

reklama

S touto realitou bojuji každý den. Ne, CSR není filantropie, a ne, CSR není greenwashing či prázdný slib. CSR firmám přináší komplexní strategii řízení, která ukazuje nejen to, jak se stát ziskovějšími, ale také jak přitom brát ohled na okolí uvnitř a vně firmy. Navíc je to aktuální pro firmu jakékoliv velikosti a oboru a hodně firem to v určité míře nevědomky již plní. Hlavní zodpovědností firem je být profitabilní a tak to musí zůstat. Ziskovost by ale neměla potlačit vše ostatní. Kromě toho, "co" společnost nabízí, jaké služby, produkty a výsledky má, by měla brát ohled i na to, "jak" těchto služeb, produktů a výsledků dosahuje. Dalšími nejasnými pojmy u českých firem jsou udržitelný rozvoj, udržitelnost, či dokonce odpovědné podnikání. Opravdu se nejedná o to, že šéf je sluníčkář a nutí své zaměstnance, aby na záchodě splachovali jen jednou, a to tím malým tlačítkem. Je to vlastně to samé jako CSR, jen více vyjadřuje dlouhodobější zaměření firmy. Udržitelnost značí celkovou odpovědnost podniku za dopady jeho činnosti na společnost a jeho zaměření se na tři základní pilíře: vedle ekonomické výkonnosti jde i o tu sociální a environmentální. Existuje již bezpočet výzkumů, např. poslední z Goldman Sachs, které ukazují, že tzv. udržitelné firmy mají lepší finanční výsledky, mnohem větší tempo růstu, vyšší nárůst zaměstnanců, lepší reputaci a větší úspěšnost na světových burzách. Nenechme se tedy zmást názory místních CSR odborníků, kteří radí, a firma vyřeší svoje CSR tím, že uskuteční jeden dobrovolnický den či charitativní koncert. Sledujme trendy ze západní Evropy, důležitost udržitelnosti do budoucna a její byznysové výhody pro firmu a okolní prostředí a vydejme se již konečně tímto směrem!

Sandra Zouzalová, zakladatelka a výkonná ředitelka, Flagship CSR Agency