Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral bude brát 160 tisíc měsíčně, tedy stejně jako jeho předchůdce Peter Duhan. Každého půl roku bude mít nárok na odměnu ve výši trojnásobku základního platu při splnění předem stanovených kritérií. Těmi jsou dodržování kodexu a zákona (s váhou 40 procent), dodržování usnesení rady (s váhou 20 procent), kvalita předkládaných materiálů a dodržování termínů (s váhou 20 procent) a naplňování kandidátského projektu (s váhou 20 procent). 

reklama

Pracovní a mzdové podmínky generálního ředitele dnes jednomyslně schválila Rada Českého rozhlasu.

Zavoral sám v kandidátském projektu avizoval, že chce dosáhnout toho, aby rozhlas transparentně zveřejňoval platy řídících pracovníků a zpřístupnil na webu i smlouvy.

Radní zároveň ocenili práci prozatímního ředitele Českého rozhlasu Karla Zýky, který rádio vedl po podzimní rezignaci Petera Duhana. Schválili mu odměnu ve výši 225 tisíc Kč.

Zavoral: Nechci být obklíčen náměstky

Rada odsouhlasila také všechny personální změny v managementu, které jí předložil René Zavoral. Programovou ředitelkou rádia se stane hlasatelka kulturní stanice Vltava Eva Hazdrová-Kopecká, řízení zpravodajství se od března ujme šéfredaktor Radiožurnálu Jan Pokorný a vedení stanice Plus se ujme bývalý ředitel centra vysílání Ondřej Nováček (podrobně o personálních změnách píšeme ve včerejším článku).

"Nechci být jen v obklíčení tří náměstků. Víc hlav víc ví," komentoval Zavoral změnu nejvyššího vedení, kde odpadne řídící linie náměstků a generální ředitel se místo ní bude radit se sedmi odbornými řediteli odpovědnými za konkrétní úseky: od ekonomiky přes program až po internet.

Kromě Hazdrové-Kopecké a Pokorného budou do tohoto úzkého ředitelského týmu patřit ještě Jan Menger (povede regiony a bude zároveň Zavoralovým zástupcem), Jiří Mejstřík (výroba), Alexandr Pícha (nová média) a Karel Zýka (technika). Ekonomický ředitel přijde zvenčí a teprve se vyvazuje ze smluvních závazků, Zavoral tedy zatím jeho jméno neoznámil. Do jeho nástupu povede úsek osobně Zavoral.

Od 1. března v rozhlase vznikne nová ekonomická redakce, o jejím personálním obsazení by mělo být jasno do začátku května. Samostatná divize s vlastním vedoucím se stane i ze zpravodajského webu, podléhat bude řediteli zpravodajství.

Celkový počet manažerů v Českém rozhlase by se měl podle Zavorala snížit ze zhruba 150 alespoň na 120. Vzniklé úspory půjdou zpátky do personálních nákladů, například pro programově-provozní pracovníky nebo zaměstnance archivních a programových fondů.