Soutěž bude polouzavřená. Město do soutěže vyzve minimálně studií, které komise vybere z vybraných přihlašovatelů, kteří se přihlásí na základě veřejné výzvy. "Porota bude s Odborem prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně, který za proces výběru nového městského loga odpovídá, spolupracovat i na specifikaci předmětu, účelu a poslání soutěže, stanovení soutěžního úkolu, podmínkách soutěže a podmínkách prokázání kvalifikačních předpokladů přihlašovatelů," říká první náměstek primátora Martin Baxa.

reklama

Za město Plzeň jsou v komisi zastoupeni primátor Martin Zrzavecký a první náměstek Martin Baxa, z odborné veřejnosti plzeňský grafik Jan Košál a výtvarník Karel Syka. Z řad odborníků jsou do komise nominováni Josef Mištera, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, grafický designér Filip Blažek, jenž v porotě zastupuje profesní sdružení Unie grafického designu, dále TomᚠMrkvička, který se dlouhodobě věnuje marketingu značek a strategickému marketingu a specializuje se na průzkumy a jejich interpretaci pro komunikační strategii, strategii značek a strategii digitálního marketingu. Dalšími odborníky v komisi jsou Lubomíra Černá, ředitelka korporátní komunikace a marketingu Škoda Transportation, a Markéta Chaloupková, ředitelka odboru strategie a marketingové komunikace agentury Czech Tourism. 

Současné logo používá Plzeň od roku 2012, kdy za své přijala logo projektu Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury. Hlavním symbolem současného loga je letopočet 2015, který už není aktuální. Město za nové logo hodlá zaplatit dva miliony korun. Vítěz za tu cenu vytvoří logomanutál, který bude obsahovat logo ve všech možných prostředí, tedy např. na webu, na úředních dokumentech nebo třeba na outdoor nosičích. Nové logo má Plzni vydržet minimálně deset let.