Zákazníci volí menší formáty obchodů v místě bydliště nebo na trase z práce. Nákupy v hypermarketech tak plní roli velkého nákupu na víkend, pro příležitost oslav apod. Za nimi jsou zákazníci ochotni dojíždět a řídí se šíří sortimentu, cenou, kvalitou, aktuální nabídkou a dodatečnými službami.

reklama

Další výraznou změnou zákaznického chování je posun k nákupu kvalitnějších potravin. Cena je stále důležitá, ale její vnímání se posunulo do polohy "value for money". Zákazníci se zajímají o složení výrobku, zemi jeho původu, kvalitu surovin. České produkty vnímají nejen jako tradiční, ale velmi často i kvalitativně na vyšší úrovni než podobné zahraniční výrobky. V posledních letech se začala projevovat i obliba nákupu produktů od lokálních, malých výrobců. V jejich případě zákazníci oceňují tradiční recepturu, vyšší kvalitu surovin a místo původu. A posledním trendem je zdravý - nebo zdravější - životní styl, který byl dřív představován spíš náhradou plnohodnotných potravin za potraviny s označením "light". V současné době už zákazník vnímá pod pojmem zdravý životní styl nákup potravin, které jsou minimálně chemicky upraveny.

Na tyto změny zareagovala i většina obchodních řetězců. Pro úsporu času se zmenšila jejich prodejní plocha (Tesco, Albert), byla zavedena platba platebními kartami (Kaufland), vznikly expresní a samoobslužné pokladny (Tesco, Globus). Řetězce se taky snaží o zvýšení povědomí o kvalitě nabízených potravin a s ohledem na požadavek na vyšší zastoupení českých výrobců částečně změnily "range". V rámci komunikace se tato nabídka projevila asi výrazněji než v samotném obchodě. Řetězce začaly výrazně komunikovat kvalitu nabízených produktů, zaměřily se na objasnění procesu nákupu, kvality a čerstvosti.

TomᚠFanta, business director, Geometry Global