Česká spořitelna je generálním partnerem VŠE od roku 2002. Finančně přispívá na rozvoj vzdělávací činnosti, k níž patří třeba publikační činnost, podpora studentských spolků, propagace vědy a výzkumu (Den vědy, Noc vědců), podpora spolupráce zahraničních a českých studentů i společenské akce (Den s VŠE, Ples s VŠE). Spolupráce mezi bankou a univerzitou je v nefinanční rovině, odborníci z ČS pravidelně na akademické půdě vystupují s přednáškami nebo pomáhají s absolventskými pracemi. 

reklama

Novou sponzorskou smlouvu o generálním partnerství České spořitelny a VŠE podepsal v pátek 29. ledna 2016 předseda představenstva České spořitelny TomᚠSalomon a rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze Hana Machková. Jde již o čtrnáctou smlouvu o vzájemné spolupráci v řadě.

"Vážíme si dlouhodobé spolupráce s Českou spořitelnou, která je založena na vzájemné důvěře a principech skutečného partnerství. Spektrum naší spolupráce se každoročně rozšiřuje o nové projekty a Česká spořitelna nám pomáhá rozvíjet aktivity, které pokládáme za zásadní pro udržení našeho výjimečného postavení v oblasti ekonomického a manažerského vzdělávání jak v České republice, tak v regionu střední a východní Evropy," řekla rektorka VŠE v Praze Hana Machková.

Na začátku dubna uskuteční Česká spořitelna společně s VŠE tzv. Innovation Day. Během něj budou týmy složené ze zaměstnanců banky a studentů a dalších partnerských univerzit řešit zadaný reálný úkol z byznysu.