Prvního porušení se TV Prima odpustila 8. prosince 2015 na svém hlavním kanálu. V rámci pořadu Top Star Magazín odvysílala skryté obchodní sdělení Yes Visage, které bylo uvedeno jako reportáž.

"V rámci pořadu zaznělo kvalitativní hodnocení reklamního charakteru („to nejlepší, co můžeme vaší pleti poskytnout“, „těch nejpřirozenějších metod“, „tady se to fakt vždycky podaří“), podrobná specifikace produktů a služeb („teď mají úplnou novinku, že vlastně vezmou ti krev, odstředí tu plazmu a následně jí přidají do krému“), která je propojena s jednoznačnou a mnohonásobnou identifikací estetické kliniky Yes Visage prostřednictvím popisku u respondentky, téměř trvale přítomného loga na oblečení zaměstnanců, na panelu, na produktech atd., včetně internetové adresy, kde jsou k dispozici další údaje o službách kliniky, propagovaných mj. i aktérkami předmětné reportáže. Obchodní sdělení sestává z řady záběrů dokumentujících interiéry firmy a činnost firmy za účelem její propagace, včetně pochvalných výroků klientek a pracovnice firmy," píše se v tiskové zprávě Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Reportហmá jednoznačné znaky a výrazný komunikační potenciál obchodního sdělení, přičemž je účelově deklarovaná jako lifestylový magazín. Jde o slovní i obrazovou prezentaci služby, záměrně sledující reklamní cíl, přičemž tato prezentace může veřejnost uvést v omyl o povaze této prezentace,
reklama
Druhým prohřeškem bylo odvysílání obchodního sdělení DayDee, uvedeného jako "miniduel v pořadu Odpolední zprávy", dne 9. prosince 2015. Sdělení obsahovaly reklamní prvky kvalitativní hodnocení („je to fakt povedený“), přímou nabídku ke koupi („kupte si DayDee a budete vypadat jako já“), které byly propojeny s několikerým opakováním názvu parfému. "Rozhovor s hercem je zaměřen z velké části na představení tohoto produktu, je zdůrazněno, že jde o jedinečnou vůni, která se samotnému Dejdarovi velmi líbí, stejně jako jeho blízkým. Výrobek je opakovaně zmíněn v pozitivních konotacích. Rozhovor má tedy jednoznačné znaky a výrazný komunikační potenciál obchodního sdělení, přičemž je účelově deklarován jako součást zpravodajského pořadu," píše se takt鞠v tiskové zprávě Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Podle rady se jedná o slovní a obrazovou prezentaci zboží, přičemž tato prezentace, záměrně sledující reklamní cíl, může veřejnost uvést v omyl o povaze této prezentace.