"Poslední tři roky klademe v České televizi při sestavování programové nabídky důraz na několik základních parametrů, jako je aktuálnost, kvalita, přidaná hodnota pořadů, vysoký podíl premiér a původní české tvorby. Zásadní pro nás tedy je, aby se sledovanost nezvyšovala na úkor kvalitativních ukazatelů, míry zaujetí, inovativnosti nebo divácké spokojenosti. A ta meziročně neklesá. Těší mě, že diváci tento směr oceňují," říká generální ředitel České televize Petr Dvořák s tím, že premiérové pořady loni tvořily zhruba čtyřicet procent celého vysílání a více než tři čtvrtiny z toho byly pořady vlastní výroby. V tomto ohledu vyniká Česká televize v celém středoevropském kontextu, kde je důraz na novou, původní tvorbu daleko menší.

reklama

Podíl České televize na sledovanosti v roce 2015 vzrostl jak během celého dne (z podílu 29,86 % na podíl 30,42 %), tak v prime-time (z podílu 28,72 % na podíl 29,29 procenta). Nejúspěšnějším pořadem ČT se stala premiérová štědrovečerní pohádka Korunní princ

Kromě pohádek diváky vloni zaujala taneční soutěž StarDance, jejíž finále sledovalo 1,925 milionu lidí, přímé přenosy zápasů z hokejového mistrovství světa či kriminální seriál Vraždy v kruhu. Výrazný nárůst sledovanosti zaznamenaly Události. Jejich průměrný podíl na publiku se zvýšil z 23,92 % v roce 2014 na 24,88 procenta v roce 2015.

Průměrný koeficient divácké spokojenosti s vysíláním České televize dosáhl loni hodnoty 8,3. Nejvyšší hodnoty originality a zaujetí pak mají kanály ČT2 a ČT art.

Vývoj celoročního podílu České televize od roku 2008:

rok 2015 rok 2014 rok 2013 rok 2012 rok 2011 rok 2010 rok 2009 rok 2008
30,42 29,86 29,84 30,16 27,64 28,85 28,57 31,0