Pořad, který se ve vysílání objevoval pod různými jmény i po revoluci, se ke svému původnímu názvu vrátil před pěti lety. Diváci si jej nyní mohou v premiéře naladit každou neděli od 7:30 na ČT :D a ČT2.

Studio Kamarád se divákům Československé televize poprvé představilo 4. ledna 1981 a vysíláno bylo až do října 1990, kdy se v porevoluční době pro nedělní dětské pásmo hledaly nové názvy, například Studio Rosa, Pohádková půda či Hřiště 7. Pod staronovým názvem Studio Kamarád se nedělní vysílání na obrazovku znovu vrátilo v lednu 2011 a dnes patří mezi nejoblíbenější dětské pořady České televize.

reklama

V době svého vzniku byl pořad prvním uceleným pásmem pro děti v Československé televizi. Přelomové bylo zejména tím, že děti přímo zapojovalo do svého programu a zaměřovalo se na situace, které prožívaly v běžném životě. "Věnovat dětem souvislou vysílací plochu, vést s nimi dialog, netvářit se, že všechno víme, ale nabízet jim to, co si myslíme, že je dobré, nepodceňovat je a vědomě jim nelhat. A také je nenutit, aby se dívaly na všechno, ale naopak jim říkat, že dívat se na televizi znamená vybírat si," tak popisuje hlavní zásady Studia Kamarád jeho první moderátor a jeden z autorů celého konceptu Jiří Chalupa, který se na vysílání Studia Kamarád v České televizi podílí dodnes.

Výtvarná podoba pořadu na počátku vycházela, a i nyní vychází, z návrhů Stanislava Holého. Na postupných úpravách studia či nových prvcích se dnes podílejí Marie Holá a její syn, kteří jsou nenahraditelnými opatrovníky odkazu výrazného českého výtvarníka. Ten stojí také za dnes již ikonickými loutkami, které se v pořadu objevují. Postavy Jů a Hele si svou televizní premiéru odbyly již 19. října 1980. K jejich popularitě přispěly nepochybně také charakteristické hlasy herců Jiřího Lábuse a Oty Jiráka."Přišlo to samo. Okamžitě, jakmile jsem poprvé uviděl loutku skvělého výtvarníka Standy Holého, se mi huba sama zkřivila a mluva Heleho byla na světě," říká Ota Jirák, který se dodnes na výrobě Studia Kamarád podílí.

Nedělní pásmo ani za pětatřicet let své existence neztratilo svoji aktuálnost a oslovuje i současné děti. "Samozřejmě se za ty desítky let postupně změnil jazyk, styl humoru, způsob vyprávění příběhů a vůbec komunikace s dětmi. Proměnila se také funkce tohoto pořadu. Dříve byl kladen důraz zejména na vzdělávání či publicistiku, se zrodem Déčka ale tuto funkci převzaly a rozvíjejí i jiné formáty," říká manažer vývoje dětské tvorby České televize Luděk Horký.