reklama

Data za mobilní návštěvnost z pohledu počtu uživatelů jsou k dispozici teprve od ledna tohoto roku. Podle měření v lednu navštívilo měřená mobilní média 1,4 mil. uživatelů, což je více než pětina české internetové populace. Celkový počet mobilních internetových uživatelů bude ale vyšší, a to o uživatele, kteří navštěvují pouze nemobilní verze webů nebo pouze do NetMonitoru nezapojená média, typicky např. Facebook. Též mobilní internetoví uživatelé, kteří konzumují obsah skrze instalované aplikace, nejsou do tohoto měření zahrnuti. Trendy v rostoucí návštěvnosti jsou velmi dobře patrné z počtu zhlédnutých stránek z mobilních zařízení. Tempo růstu se zvyšuje k velkému zrychlení došlo v průběhu loňského roku. Růst bude vysokým tempem dále pokračovat. Dostupnost technicky schopných koncových zařízení je již na dobré úrovni. To, co pomůže získat nové mobilní internetové uživatele, je ještě lepší dostupnost mobilních datových tarifů, to mají v rukách pouze operátoři. Zvýšit aktivitu současných mobilních internetových uživatelů pomůže lepší dostupnost výkonnějších koncových zařízení s vyšším rozlišením a dále také levnější datové tarify s vyšším datovým limitem. Stále se zvětšující portfolio mobilních internetových služeb a aplikací pomáhá současné uživatele udržet, což je dobrá zpráva. Mobilní internet se stal pro současné uživatele standardem. Data pro plánování mediálních agentur ale dosud nejsou dostatečně relevantní. Současná auditovaná data mají omezený rozsah. Měření počtu mobilních uživatelů se zatím vztahuje jen na mobilní média (v současnosti 30 serverů), není možné získat průnik a překryvy s desktopovými uživateli a nejsou dostupná sociodemografická data o mobilních uživatelích. Sociodemografická data jsou podmíněna mobilním panelem, který v ČR není zatím dostupný. Zapojení mobilního panelu je teprve ve vývoji a realizátor měření ho testuje v zahraničí. Pro letošní rok zcela jistě nelze v ČR počítat se sociodemografickými daty mobilních uživatelů.

 

Petr Kolář
analytik, SPIR
(nazor@economia.cz)

 

Data pro plánování mediálních agentur ale dosud nejsou dostatečně relevantní.