Novou předsedkyní Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR byla zvolena Eva Veisová. Dosud Veisová ve sdružení SIMAR vykonávala funkci místopředsedkyně a je ředitelkou výzkumné agentury Synovate ČR. Na postu předsedy sdružení nahradila Jana Tučka ze společnosti STEM/MARK.
Veisová sdělila, že nové vedení se chystá především zlepšit kontrolu výzkumů prováděných členskými agenturami. "Objektivní kontrola zaručí, že zadavatelé budou dostávat práci odvedenou podle mezinárodních etických a kvalitativních standardů," uvedla Veisová, která vystudovala obor sociologie a sociální politika a působí jako lektorka na Karlově univerzitě v Praze a Západočeské univerzitě v Plzni.
Podle Veisové bude vytvořena nezávislá skupina odborníků, kteří budou kontrolovat kvalitu práce agentur, a to minimálně u jednoho jimi vybraného výzkumu v každé agentuře. "Budou samozřejmě zajišovat i kontroly, které si za úplatu vyžádají zadavatelé či jiné subjekty. Tyto kroky začneme realizovat ve spolupráci se zadavateli hned od ledna," podotkla.
SIMAR je výběrové neziskové sdružení předních agentur výzkumu trhu a veřejného mínění působících v České republice.

reklama