Ceny reprezentativních marketingových průzkumů zpracovaných specializovanými agenturami se běžně pohybují v řádu statisíců korun. Právě to některé firmy od jejich objednání odrazuje. Určitou možnost, jak získat důležitá data, představují internetové dotazníky, ankety či průzkumy.
Obyčejné vystavení dotazníku například na firemních stránkách ovšem nemá se skutečným průzkumem mnoho společného. U všech nepřímých dotazování je totiž větší pravděpodobnost, že odpovědi nebudou odpovídat skutečnosti. Na druhou stranu pravděpodobnost zásadního zkreslení výsledných údajů, kvůli vysokému počtu nereálných odpovědí, také není obrovská. Větší problém je spíš samotný sběr odpovědí a skladba lidí, kteří na otázky odpovídají. Při každém internetovém výzkumu zcela pomíjíte ty, kteří k internetu přístup nemají, i ty, jejichž přístup je nejrůznějším způsobem omezen.
Pokud například umístíte dotazník na firemní stránky, vyplní jej pravděpodobně spíš ti, kteří o stránkách vědí, ale vy přitom třeba chcete vědět, co by zajímalo potenciální nové zákazníky. Navíc návštěvnost takových stránek nepatří k největším, a tak sběr třeba 500 odpovědí může trvat nepříjemně dlouho. To zároveň opět snižuje hodnotu získaných údajů, protože v průběhu delšího časového úseku se může leccos změnit. Vaše firma změní nabídku, konkurence přijde s novinkou a tak podobně. I když bude v anketě také prostor pro zaznamenání pohlaví, věku a dalších údajů o respondentovi, může po uzavření výsledků výrazně převažovat například věková skupina, která vás ze všech možných zajímá nejméně.
Získané údaje je také potřeba zpracovat a poté vyhodnotit, což ve většině firem způsobí další komplikace.

Co s tím
Určitou možnost, která je mezi popsaným způsobem "průzkumu" a skutečným průzkumem od specializované agentury, představuje řešení společnosti easyresearch.biz (obdobné zahraniční systémy jsou na stránkách www.grapevinesurveys.com nebo www.surveymonkey.com).
Ta na svých stránkách nabízí možnost sestavení vlastního dotazníku či jen upravení již existujícího, odborně připraveného. Menu navíc obsahuje rady, jak dotazníky sestavovat a jak získané odpovědi vyhodnocovat. Služba umožňuje vyloučit z průzkumu respondenty, kteří patří do věkové skupiny, jež tazatele nezajímá, nebo z ní již získal v rámci průzkumu potřebný počet odpovědí (potřebná kvóta je naplněna). Tím se struktura získaných údajů blíží odborně prováděným průzkumům. Díky existujícím dotazníkům, jež je možné použít či je jen přizpůsobit svým potřebám, si může relativně dobré informace opatřit i firma, která nemá k dispozici odborníka na sestavení vlastního průzkumu. K dispozici je takových dotazníků celkem 18 ze tří oblastí: marketing, personalistika, ostatní (například marketingový výzkum hodnoty značky, test názvu, test reklamního konceptu, demografický a sociální profil či hodnocení webových stránek).
Na druhou stranu, systém poskytne tazateli jen číselné vyhodnocení a příslušné grafy (koláčové nebo sloupcové), ale nemůže zpracovat analytickou zprávu, která je součástí profesionálně provedeného průzkumu. Ovšem pro firmy s vlastním marketingovým oddělením by to neměl být problém, protože s aspoň základní analýzou by si takové oddělení mělo poradit vlastními silami.
Easyresearch sice nezpracuje analýzu a nevyhodnotí tedy ani takzvané otevřené odpovědi (respondent neoznačuje možnosti, ale vypisuje svůj názor), avšak umožňuje vložit i grafické motivy nebo zvukovou stopu. Je tak možné otestovat připravovaný reklamní spot do rádia nebo nové logo. Obvyklá testovací metoda u malých a menších firem přitom pracuje pouze s názory vedení firmy, což mnohdy posléze přináší "překvapivě" negativní výsledky. Právě k hodnocení reklamy nový systém používá například agentura Kaspen.

Levně a bezpečně
Podle Petra Máry ze společnosti easyresearch.biz je systém ideální pro nejrůznější vnitropodnikové dotazování či získání odezvy od zákazníků. Skladba respondentů zde obvykle nehraje takovou roli jako v jiných průzkumech a analýza nemusí být tak náročná jako u velkých průzkumů. Práce se systémem je navíc jednoduchá, nevyžaduje od zadavatele žádné programování a získané údaje mohou být k dispozici průběžně. Pro takové příležitosti již nyní systém nabízí dotazníky na hodnocení organizace odborného kongresu, firemního večírku, ale i kouření ve firmě nebo vzájemné hodnocení zaměstnanců či dotazník pro odcházející zaměstnance.
Výsledky průzkumu může zadavatel snadno exportovat do formátu PDF, Excelu či do prezentace v PowerPointu.
Dotazník je umístěn na stránkách provozovatele služby (www.easyresearch.biz). Respondent pro jeho vyplnění potřebuje znát příslušný link a přístupové heslo, což je možné vyřešit také přímým odkazem. Pohyb dat může být také zabezpečen šifrováním protokolem SSL.
Základní zkoušku systému včetně získání pěti odpovědí může provést každý zdarma. Vyzkouší si práci se systémem a seznámí se s formou vyhodnocení. Pro komerční využití jsou v současné době k dispozici čtyři cenové programy. Za 14 900 korun můžete obdržet 500 vyplněných dotazníků v průběhu jednoho roku, za 29 000 je to 1500 dotazníků. Pět tisíc jich přijde na 74 000 a za 149 tisíc obdržíte výsledky z 15 tisíc dotazníků (ceny bez DPH).

050816-SV-05-1 ()
Služba easyresearch obsahuje sadu odborně připravených dotazníků, které může uživatel použít rovnou, případně je přizpůsobit svým potřebám. Může samozřejmě vytvořit i dotazníky zcela nové. Pro takové případy internetová stránka nabízí i rady jak dotazník sestavit.